Förträff i Gärdsmark för funktionärer!

Inbjudan till Info Priks

Den 15 maj är det dags för en första träff i Gärdsmark för de som är nyfikna på att vara med och jobba med olika praktiska funktioner under lägret nästa sommar.

Förhoppningen är att vi blir många som ses och att man kan känna på hur många det är som vill hjälpas åt för att göra arbetet som funktionär till en härlig upplevelse och naturlig del av lägret.

Skicka vidare! Anslå bifogat blad! Prata med fler! Kom till Gärdsmark 15 maj kl 18.30 i byagården. Det går att vara med även utan att behöva lova nått.

Medverkar gör flera personer ur platskommittén. Platskommitén har ansvaret för praktisk service så att lägret och andra funktionärer ska fungera.

Fika blir det också. Välkomna!
/Platskommittén och Stig  Lindkvist m fl