Elias & Sophia berättar om äventyr Etiopen!

Elias & Sophia Tranefeldt är i hemma i Sverige och missar såklart inte Patrullriks! Elias & Sophia bor och arbetar som EFS missionärer i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Till oss på Jump kommer de och håller workshop på temat Hopp för mänskligheten. Yes!