Anmälan är öppen!

Anmälan är öppen och finns här! Var noga med att anmäla dig/er på rätt länk. Lägeravgiften betalas vid anmälan*. Anmälan stänger 30/4 2023.

Scoutbyn
Tonårsbyn
Familjebyn
Seniorbyn
Ledaranmälan

Vad gäller åldrarna på de olika delarna i lägret så tänker vi att vi alla vet vilken del i lägret vi ska anmäla oss till. Vi vet också att åldrarna i våra scoutgrupper kan variera,och här är det du som ledare som avgör var din grupp anmäler sig. Till Tonår kan man anmäla sig enskilt eller som grupp. Men vår önskan är att du gärna har med dig ledare. Programmet kommer att anpassas efter åldrarna som är skrivna i foldern.

*Man betalar sin lägeravgift vid anmälan, och vi vet att en del föreningar/kårer ger lägerbidrag, men detta måste ni klara av utanför lägeranmälan. Det går inte att fakturera kårerna, utan var och en betalar sin lägeravgift vid anmälan.