Grundregeln är att Allt ska gå att lyfta för hand. Det ska flyttas från transport till båt och sedan från båt till Traktor-släp på Vässarö som transporterar utrustningen till vår lägerplats.

Nyckeln till att transporten ska nå fram till kåren är:
Noggrann Märkning. Märk alla lådor , tält och kollin med Lägernamn, Distrikt/Region och Kår. 

Båttransporter

Om ert gods, tält, patrullådor, köksutrustning etc går med separat båt, måste ni ha några ledare tillhands som lastar på och av ert gods på någon av Vässarös båtar. Grupper som kommer norrifrån kan få åka från Gräsö efter överenskommelse med Vässarö. För att kunna komma fram till bryggan i Gräsö med Lastbil/Långtradare krävs chaufförer som är vana att köra t.ex. timmertransporter och liknande. (inte bara varuleveranser i stadsmiljö). 

Kåransvarig

Varje kår behöver ha en ansvarig person som finns på plats vid omlastningen så att packningen snabbt och smidigt kommer på plats på båt och traktor. Detsamma gäller vid ankomsten och avresan till och från ön. En person kan vara ansvarig för flera kårer samtidigt. Patrullriks Platsgrupp kommer också att ha personal som hjälper till med omlastningen från bil, lastbil till båt och från båt till traktor så att det går så smidigt som möjligt.

Traktor-transport av patrullutrustning

När ni kommit fram till Djuphamn - Vässarös hamn - så väntar en traktor på att transportera ert tyngre gods till lägerområdet. Ni lastar själva på och av ert material på traktorn. Gruppen följer efter traktorn gåendes med sin personliga packning till sin lägeräng. 

Ankomstdag – hemresedag

Det kommer upprättas detaljerade tider för transport över till Vässarö, både för personer och packning.

Tips!

Telge scoutkår har gjort smidiga transport-lådor som används med framgång vid tidigare läger på Vässarö. Här finns en instruktion med bilder och mått för tillverkning (pdf)