Höghöjdsbana påbörjad!

Höghöjdsbana är nu klart för att byggas till JUMP. Banan kommer bli en del av de äventyr som du kommer få uppleva som deltagare!