Nytt! Förlängd anmälan för Senior & Familjebyn

Nytt! Anmälningstiden för Seniorbyn och Familjebyn är förlängd och är nu satt till 22 maj, dvs efter EFS årskonferens i Umeå.