Information om anmälan

Vad gäller åldrarna på de olika delarna i lägret så tänker vi att vi alla vet vilken del i lägret vi ska anmäla oss till. Vi vet också att åldrarna i våra scoutgrupper kan variera,och här är det du som ledare som avgör var din grupp anmäler sig. Till Tonår kan man anmäla sig enskilt eller som grupp. Men vår önskan är att du gärna har med dig ledare. Programmet kommer att anpassas efter åldrarna som är skrivna i foldern.

Lägeranmälan är bindande!
Vi kommer att ha kostnader för lägret i form av mat och material så därför är lägeranmälan bindande. Undantag från detta är om du blir sjuk och kan uppvisa ett sjukintyg då kan vi betala tillbaka lägeravgiften, samt om du får ett sommarjobb och då kan visa ett intyg från arbetsgivare, då kan vi också betala tillbaka lägeravgiften. Detta sker i så fall efter lägrets slut och via EFS riks.