I trygga händer

”Tillsammans formar vi trygga miljöer för barn och unga i Salt och EFS!”

Rebecca Stighem Generalsekreterare Salt – barn och unga i EFS

Kerstin Oderhem Missionsföreståndare EFS

I Trygga Händer är en etisk vägledning för sammanhang som möter barn och unga. Syftet är att förebygga olika former av övergrepp – sexuella, fysiska, psykiska och andliga.

I Trygga Händer är ett sätt för Salt och EFS att satsa på våra ledare och vara ett stöd i uppgiften att möta barn och unga. Vi vet att denna resurs har efterfrågats och därför vill Salt och EFS tillsammans göra den tillgänglig för alla föreningar. Arbetet samordnas av rikskansliet och varje region arrangerar några kursdagar per år, ledda av licenserade kursledare inom EFS. Däremellan finns det personer i organisationen att kontakta för rådgivning.

Vi ser gärna att du som ledare går denna kurs innan sommaren. Kontakta din distrikts/regions Salt koordinator så kan dom berätta mer.